Toiminta-ajatus

Vuonna 1994 perustetun Suur-Ikaalisten Sukututkijat ry:n tarkoituksena on toimia Suur-Ikaalisten alueen sukuja ja talo-/kylähistoriaa tutkivien henkilöiden yhdyssiteenä, opastaa jäseniä sukututkimuksessa sekä edistää Suur-Ikaalisten alueen sukujen tutkimista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentapaamisia alustuksineen noin seitsemän kertaa vuodessa sekä muuta sukututkimukseen liittyvää ja sitä edistävää toimintaa.

Kuukausittaisten jäsentapaamisten lisäksi yhdistys järjestää kerran vuodessa sukututkimuspäivän, joka koostuu yhdestä tai useammasta esitelmästä sekä mahdollisesti pienimuotoisesta kotiseutukierroksesta joihinkin Suur-Ikaalisten alueen kyliin. Tapahtuman ajankohdaksi on vakiintunut syyskuun ensimmäinen lauantai.

Yhdistys julkaisee myös vuosittain Ikaliini-lehteä, johon taltioidaan jäsenten kirjoittamia tutkimuksia, muisteloita ja/tai esipolvitauluja.

- - - - - -


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Laadittu: 01.03.2010

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö
• Suur-Ikaalisten Sukutukijat ry, sähköposti: ikaalisten.sukututkijat AT pp.inet.fi
• c/o Ulla-Maija Riihimäki
• Lajittelijantie 37/14, 39580 RIITIALA
• puh. 03 4585 322, sähköposti: ullama AT ipnet.fi

3. Rekisterin nimi
• Jäsenluettelo sekä sähköisenä että manuaalina

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
• Jäsenten osoitetietojen ylläpito jäsenkirjeiden ja – tiedotteiden postittamista varten

5. Rekisterin tietosisältö
• Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosite
• Jäsenen tutkiman suvun nimi

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
• Yhdistyksen jäseneltä itseltään saadut tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
• Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisterin tietoja vain jäsenen antamalla suostumuksella yhdistyksen lehdessä tai kirjeenä julkaistavassa jäsentiedotteessa

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen
• Tietoja voidaan korjata, lisätä ja poistaa pyynnöstä sekä valvonnan seurauksena tarvittaessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
• Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Atk-pohjainen sekä manuaalinen sukututkimusrekisteri on suojattu hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
• Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

10. Kielto-oikeus
• Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten.